ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อ"

เพิ่มขึ้น 71 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
* '''[[ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย]] (Symphysis) ''' เป็นข้อต่อที่กระดูกสองชิ้นเชื่อมกันด้วย[[กระดูกอ่อนแบบเส้นใย]] (Fibrocartilage) ทำให้มีความแข็งและเหนียว ตัวอย่างเช่น [[หมอนรองกระดูกสันหลัง]] (intervertebral discs) ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนแบบเส้นใยที่เชื่อมต่อ[[กระดูกสันหลัง]]แต่ละท่อน
 
=== ข้อต่อแบบ(ชนิด)มีไขข้อ หรือข้อต่อ(ชนิด)ซินโนเวียล (Synovial joint) ===
[[ไฟล์:Gray300.png|thumb|200px|right|โครงสร้างพื้นฐานของข้อต่อแบบซินโนเวียล]]
ข้อต่อแบบซินโนเวียลจะไม่ได้มีการเชื่อมติดต่อกันของกระดูกโดยตรง แต่จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า [[แคปซูลข้อต่อ]] (articular capsule) เป็นตัวกลาง และภายในแคปซูลข้อต่อนี้จะเป็น[[โพรงข้อต่อ]] (articular space) ซึ่งจะมีของเหลวคือ [[ซินโนเวียล ฟลูอิด]] (synovial fluid) ที่สร้างจากเนื้อเยื่อโดยรอบแคปซูลข้อต่อ ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ข้อต่อในแบบซินโนเวียลนี้จึงเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก และพบได้ในเกือบทุกข้อต่อของทั้งรยางค์บนและรยางค์ล่าง
11

การแก้ไข