ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน โจวันนี"

ลบ หมวดหมู่:อุปรากร ออก ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบ หมวดหมู่:อุปรากร ออก ด้วยสจห.)
* [http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nma_toc.php?vsep=68&l=1&op=2 โน้ตแผ่นของอุปรากรโดย ''Mozarteum'']
 
[[หมวดหมู่:อุปรากร]]
[[หมวดหมู่:อุปรากรโดยโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท]]
[[หมวดหมู่:อุปรากรภาษาอิตาลี]]
94,496

การแก้ไข