ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโลแกน"

|-
| 3
| [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.]]<ref>[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3 คำขวัญ ช่อง 3]</ref>
| คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3
| -
570

การแก้ไข