ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอัคนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
จากตามที่ค้นพบหลักฐานเก่าที่สุดคือในสมัยพระเวท มีคัมภีร์กล่าวว่า พระอัคนีเป็นบุตรของพระแม่ธรณี มีพระบิดาชื่อว่า พระทยาอุส ซึ่งเป็นผู้ครองชั้นฟ้าเก่าที่สุดของศาสนาพราหมณ์
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
== ความรู้เพิ่มเติม ==
 
* [http://www.siamganesh.com ความรู้เรื่ององค์เทพ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พระพิฆเนศ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา ฯลฯ]
 
* [http://montradevi.makewebeasy.com/index.php?type=webboard&add=2&update=1&id=36098 ประวัติพระอัคนี(พระเพลิง)]