ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีไหว้ครู"

ย้อนการแก้ไขที่ 2598297 สร้างโดย 124.121.32.221 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 2598297 สร้างโดย 124.121.32.221 (พูดคุย))
[[สื่อ:[[สื่อ:Example.ogg]]]]{{ต้องการอ้างอิง}}
'''พิธีไหว้ครู''' เป็นพิธีกรรมที่เป็น[[ประเพณี]]ของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของ[[ครู]] การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
 
ผู้ใช้นิรนาม