ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ข้อมูลบริษัท
| company_name = บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
}}
 
'''บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)''' (SE-EDUCATION Public Company Limited) มีชื่อย่อทางการค้า คือ '''ซีเอ็ด''' (SE-ED) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] เมื่อปลายปี พ.ศ. 2534{{อ้างอิง}}
 
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีร้านจำหน่ายที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกือบทุกแห่ง
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 328,345,090 บาท เรียกชำระแล้ว 323,921,130 บาท{{อ้างอิง}}
 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 328,345,090 บาท เรียกชำระแล้ว 323,921,130 บาท
 
 
 
== ประวัติ ==
 
[[หมวดหมู่:บริษัทสิ่งพิมพ์]]
[[หมวดหมู่:บริษัทของไทย]]
[[หมวดหมู่:บริษัทมหาชน]]
{{โครงองค์กร}}