ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤกษา เรียลเอสเตท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== บริษัทย่อย ==
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
''บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด''
''บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด'' ขึ้นในปี 2548 เพื่อดำเนินการเป็นผู้รับเหมาส่วนงานตกแต่งเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการบ้านของบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 9,993 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียน และก่อตั้ง ''บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด'' และ''บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด'' ขึ้นในปี 2549 เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท (10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียน
''บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด''
 
''บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด''
เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.pspruksa.co.thcom เว็บไซต์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)]
* [http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=PS&selectPage=5 ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก Settrade.com]
 
ผู้ใช้นิรนาม