ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2536"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ]] (2536)
#*ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
#*นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา, สมบัติ เมทะนี, ปรารถนา สัชฌุกร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, เกรียงไกร อมาตยกุล
# บ้านผีปอบ 10 (2536)
#*ผู้กำกับ: "อรุณสวัสดิ์"
# สมศรี โปรแกรมบี ปีนี้ 2ขวบ (2536)
#*ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา
#*นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, สุประวัติ ปัทมสูต, ผอูน จันทศิริ , กลศ อัทธเสรี,
# สมองกลคนอัจฉริยะ (2536)
#*ผู้กำกับ: นำโชค แดงพุด
772

การแก้ไข