ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม}}
 
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:ชาวอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รองนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว.]]