ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาญี่บา"

 
== ประวัติ ==
'''พระยายีบา''' ได้ปกครองอาณาจักรหริภุญชัยต่อจากพระยาโยทะ ซึ่งพระยาโยทะได้ครองอาณาจักรนี้นานถึง 74 ปี เมื่อพระยาโยทะสิ้นพระชนม์ พระยายีบาจึงได้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้ต่อ ก่อนที่จะถูกทำลายโดยพระเจ้าพระยาเม็งรายแห่งาณาจักรแห่งอาณาจักรล้านนา โดยพระยายีบาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายใน[[อาณาจักรหริภุญชัย]] และเป็นการปิดฉาก[[ราชวงศ์หริภุญชัย]]ที่ปกครองมาตั้งแต่สมัย[[พระนางจามเทวี]]เป็นพระปฐมกษัตรีย์พระองค์แรก
 
== การขยายอำนาจของล้านนา ==
ผู้ใช้นิรนาม