ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติ"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แก้ไขสูตรไฮโดรเจนซัลไฟด์)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ก๊าซธรรมชาติ''' เป็นสารประกอบ[[ไฮโดรคาร์บอน]]ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย[[ไฮโดรเจน]]และ[[คาร์บอน]]ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี ซึ่งสามารถแยกส่วนประกอบได้ เป็น[[มีเทน]] [[อีเทน]] [[โพรเพน]] [[บิวเทน]] [[เพนเทน]] เป็นต้น หรือ หมายถึง ปิโตรเลียมที่มีสภาพเป็นแก๊ส ณ ที่อุณหภมูและความดันมาตรฐาน 15.6เซลเซียส และ 101 กิโลปาสคาล