ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

== การทำงาน ==
 
นายแพทย์ภูมินทร์ เข้าสู่การเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด[[พรรคชาติไทย]] ในการเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2539|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2539]] ต่อมาใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544]] จึงย้ายมาลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ สังกัด[[พรรคไทยรักไทย]] ในการทำงานการเมืองได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ
 
*เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ[[ทบวงมหาวิทยาลัย]]
*ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงสาธารณสุข]]
*ที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]] ([[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]]) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ([[จาตุรนต์ ฉายแสง|นายจาตุรนต์ ฉายแสง]]) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร|กระทรวงไอซีที]] พ.ศ. 2546
 
นายแพทย์ภูมินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ|นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 <ref>[http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist3.asp?pagecode=91878&pdate=2009/06/09&pno=1&pagegroup=1/ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ]</ref> และ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]] ซึงเป็นเป็นการทำงานครบ 1 ปี ของ นายแพทย์ภูมินทร์<ref>http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000079608&Keyword=%c0%d9%c1%d4%b9%b7%c3%ec“ภูมินทร์” ไขก๊อกเก้าอี้รองโฆษกฯ ประชด “มาร์ค” ป้องภูมิใจห้อย ในสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน</ref>
 
ประสบการณ์:
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
สมาชิก สภาผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
กรรมาธิการ วิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปี ๒๕๓๘ , ๒๕๔๑
กรรมาธิการการต่างประเทศ ปี ๒๕๓๕ –๒๕๓๘ , ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
กรรมาธิการการสาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘
กรรมาธิการ การอุตสาหกรรม ปี ๒๕๓๙- ๒๕๔๓
กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
*เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการ[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] ปี ๒๕๔๐
*ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงสาธารณสุข]] ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ปี ๒๕๔๐
ที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๔๐
ที่ปรึกษารองนายก รัฐมนตรี ( จาตุรนต์ ฉายแสง ) ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม