ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

(ลาออกจากรมต.ประจำสำนักนายก)
 
== ประวัติ ==
นายแพทย์ภูมินทร์ เกิดเมื่อวันที่ {{วันเกิดและอายุ|2506|11|1}} ที่ตำบลหนองหญ้าลาด [[อำเภอกันทรลักษ์]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร จาก[[แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม