ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาศิส พิทักษ์คุมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในปี [[พ.ศ. 2539]] ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]สัดส่วนผู้นำศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพันตำรวจโท[[ทักษิณ ชินวัตร]]ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วันที่ [[16 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2553]] ได้รับลงคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 จากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 <ref>[http://www.thairath.co.th/content/edu/83364 'อาศิส พิทักษ์คุมพล' เป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่]</ref> ซึ่งนับโดยเป็นคนที่ 2 ต่อจากนาย[[สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์]] และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 เมื่อวันที่ [[6 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]] <ref>[http://www.thaihealthmatichon.orco.th/node/15682 “อาศิสnews_detail.php?newsid=1276070736&grpid=02&catid= พิทักษ์คุมพล” แต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนที่ 18]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม