ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามูยอลแห่งซิลลา"

หน้าใหม่: พระเจ้ามูยอล(กษัตริย์องค์ที่ 29 ของชิลลา)เป็นพระโอรสของ องค์หญ...
(หน้าใหม่: พระเจ้ามูยอล(กษัตริย์องค์ที่ 29 ของชิลลา)เป็นพระโอรสของ องค์หญ...)
(ไม่แตกต่าง)
3

การแก้ไข