ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางกุสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการสรุป}}
{{เก็บกวาด}}
== พระนางกุสาวดี หรือ เจ้านางกุสาวดี ==
พระนางเป็นอิสตรีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอีกพระงค์พระองค์ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาถึง 3 พระองค์ คือ [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] [[สมเด็จพระเพทราชา]] และ [[สมเด็จพระสรรเพชญที่ 7]] (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี )หรือ หรือพระนามที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า '''สมเด็จพระเจ้าเสือ'''
จะกล่าวไปแล้ว '''พระนางกุสาวดี''' นั้นมีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ "พลูหลวง" ของกรุงศรีอยุธยาทั้ง 7 พระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททองแล้ว รวมทั้งหมดเป็น 8 พระองค์
 
ตามประวัติเท่าที่สืบค้นได้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และอาณาจักรล้านนา กล่าวว่า''' พระนางกุสาวดี'''หรือมักนิยมเรียกว่า [[เจ้านางกุสาวดี]] นั้น เดิมชื่อ '''เจ้านางกุลธิดา''' เป็นพระธิดาในพญาแสนหลวง ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในสมัยพ.ศ. 2193 (ขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นแก่พม่า) ครองเมืองได้ 13 ปี ใน พ.ศ. 2205 ก็เสียเมืองให้แก่เจ้าพระยาโกษาธิบดี(เหล็ก)ซึ่งเป็นแม่ทัพในรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราช...ในครั้งนั้น เจ้านางกุลธิดาได้ถูกนำตัวมาถวายเป็นบาทบาจาริกาแก่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระสนม นามว่า [[พระสนมกุสาวดี]] ต่อมาได้ยกพระนางให้อภิเษกกับพระเพทราชา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น '''เจ้ากรมช้าง''' กล่าวกันว่าขณะนั้นพระนางได้ทรงครรภ์พระโอรสกับสมเด็จพระนารายณ์แล้ว แต่เกิดความละอายที่มีลูกกับหญิงลาว (ซึ่งแต่เดิมไทยอยุธยาถือว่าเชียงใหม่หรืออาราจักรล้านนาก็เป็นลาวเหมืองกับล้านช้าง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ และดูถูกว่าต่ำต้อยกว่าไทยที่อยุธยาหรือรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจึงยกนางนั้นให้แก่พระเพทราชาดูแลต่อ กล่าวกันว่าหลังจากที่พระนางได้ให้ประสูติพระโอรสที่จังหวัดพิจิตร (วัดโพธิประทับช้าง)แล้ว ก็ไม่มีผู้ใดได้พบพระนางกลับมาที่วังอีก ... ดังนั้นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางจึงเป็น บุตรบุญธรรมของ พระเพทราชา ...ซึ่งก็คือ '''หลวงสรศักดิ์ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)''' พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมานั่นเอง...
 
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนม์แล้ว '''หลวงสรศักดิ์ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)''' ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้''' พระเพทราชา'''บิดาบุญธรรม ยึดอำนาจ โดยพระองค์กำจัดผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติ 3 รายคือพระอนุชา 2 องค์ของพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้น คือพระเจ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อย รวมทั้งโอรสบุญธรรมคือ พระปีย์ โดยมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจบาทหลวงคริสต์ศาสนาเข้าร่วม รวมทั้งกองกำลังจากกองทหารมอญที่เข้ามารับราชการอยู่ในไทยเป็นกำลังในการสนับสนุนการยึดอำนาจ ตั้งพระเพทราชาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแทนและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ คือ [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง...
ต่อมาเมื่อ '''พระเพทราชา''' สิ้นพระชนม์ '''สมเด็จพระเจ้าเสือ''' ซึ่งเป็นพระราชโอรสของ [[พระนางกุสาวดี]] หรือ [[เจ้านางกุลธิดา]] (ธิดาเจ้าครองนครเชียงใหม่) จึงยึดอำนาจจากพระโอรสของพระเพทราชาขึ้นเป็น กษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา โดยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงองค์ที่ 2 ...และต่อมาพระโอรสของ พระเจ้าเสือ ก็ได้สืบทอดเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรซึ่งถือว่าเป็น '''"พระนัดดา"''' ของพระนางกุสาวดีนั่นเอง '''ด้วยเหตุนี้พระนางกุสาวดี หรือ [[มเหสีกุสาวดี]] จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทุกพระองค์'''...และเป็นมเหสีเทวีของพระมหากษัติริย์ 2 ยุคสมัย คือในสมัย [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] และ [[พระเพทราชา]]
 
'''==อ้างอิง'''===
----
1.* [http://watphopratabchang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=73720 ประวัติ วัดโพธิ์ประทับช้าง จากพระราชพงศาวดารกรุงเก่า]
2.* [http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0043/sky_high/6.html ประวัติกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]
3.* [http://www.sanyasi.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=528270&Ntype=6 ตำนานเมืองเชียงใหม่]
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในคริสต์ศตวรรษที่ 17]]
'''อ้างอิง'''
1. [http://watphopratabchang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=73720 ประวัติ วัดโพธิ์ประทับช้าง จากพระราชพงศาวดารกรุงเก่า]
 
2. [http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0043/sky_high/6.html ประวัติกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]
 
3. [http://www.sanyasi.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=528270&Ntype=6 ตำนานเมืองเชียงใหม่]
94,496

การแก้ไข