ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุชาดา กีระนันทน์"

 
== ชีวิตส่วนตัว ==
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดาสมรสกับ [[เทียนฉาย กีระนันทน์|ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์]] อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรชาย 2 คน คือ เทียนชาต กีระนันทน์ และ เทียนไท กีระนันทน์
 
{{อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}}
ผู้ใช้นิรนาม