ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพวน"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย
(/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย)
(/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย)
|16 || บ๊าแฮ้ง || อีแฮง || อีแร้ง
|-
|17 || บ๊าจ๊อน || กะฮอก || กระรอก
|-
|18 || หม่ากะทัน || หมากกะทัน || พุทรา
ผู้ใช้นิรนาม