ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ | name =สำนักงานรัฐมนตรี | en_name = Office of the minister f...)
 
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
| name =สำนักงานรัฐมนตรี
| en_name = Office of the minister for Interior
| image =
| caption =
| type_secretary =
| secretary =
| website = ดูในบทความ
| footnote = เป็นส่วนราชการที่มีอยู่ในทุกกระทรวง
| footnote =
}}
'''สำนักงานรัฐมนตรี''' เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัด[[กระทรวง]]ต่างๆ ของ[[ประเทศไทย]] เดิมมีชื่อว่า '''"สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี"''' ในอดีตเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทั่วไปซึ่งมิใช่งานของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง หรือเปรียบเสมือนกับสำนักงานรัฐมนตรี ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2545]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการจัดตั้งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกรม ใช้ชื่อว่า '''"สำนักงานรัฐมนตรี"'''
54,146

การแก้ไข