ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมเฮลเลนิสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อารยธรรมเฮเลนนิสติค''' ({{lang-en|Hellenistic civilization}}) เป็นจุดสูงสุดของความมีอิทธิพลของ[[อารยธรรมกรีก]]ใน[[สมัยโบราณ|โลกยุคโบราณ]]ตั้งแต่ราวปี 323 จนถึงราวปี 146 ก่อนคริสต์ศตวรรษ (หรืออาจจะดำเนินต่อมาถึงปี 30 ก่อนคริสต์ศตวรรษก็เป็นได้) เป็นสมัยที่ตามมาจาก[[สมัยกรีกคลาสสิค]] (Classical Greece) และตามมาทันทีด้วยการปกครองของโรมในบริเวณที่เคยปกครองโดยหรือมีอิทธิพลจากกรีซ – แม้ว่าวัฒนธรรม ศิลปะ และวรรณคดีของกรีซจะยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมของโรมัน ที่ชนชั้นสูงจะพูดและอ่านภาษากรีกได้ดีพอๆ กับภาษาลาติน หลังจากชัยชนะต่อ[[จักรวรรดิอคีเมนียะห์|จักรวรรดิเปอร์เชีย]]โดย[[อเล็กซานเดอร์มหาราช]]แห่ง[[ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย|มาซิดอน]]กรีกแล้ว ราชอาณาจักรมาซิโดเนียต่างๆ ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นทั่วบริเวณ[[เอเชียตะวันตกเฉียงใต้]] ([[ตะวันออกใกล้]] และ [[ตะวันออกกลาง]]) และทางตะวันออกเฉียงเหนือของ[[แอฟริกา]] (ส่วนใหญ่ใน[[อียิปต์โบราณ]]) ซึ่งเป็นผลให้วัฒนธรรมและภาษากรีกเผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้น และในทางกลับกันอาณาจักรใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นต่างก็รับวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาใช้ตามแต่จะสะดวกและมีประโยชน์
 
ฉะนั้นอารยธรรมเฮเลนนิสติคจึงเป็นอารยธรรมที่ผสานระหว่าง[[อารยธรรมกรีก]]กับอารธรรมของ[[ตะวันออกใกล้]], [[ตะวันออกกลาง]] และ [[เอเชียตะวันตกเฉียงใต้]] และแยกตัวจากทัศคติทัศนคติเดิมของกรีกต่ออารธรรมอื่นที่เคยถือว่าอารธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมกรีกเป็นอารธรรมของ “อนารยชน”[[อนารยชน]]” แต่การผสานระหว่างอารยธรรมกรีกและอารยธรรมที่ไม่ใช่กรีกจะมากน้อยเท่าใดนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันอยู่ แต่แนวโน้มของความเห็นที่ตรงกันชี้ให้เห็นว่าเป็นการปรับรับวัฒนธรรมใหม่เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้นส่วนประชากรโดยทั่วไปก็คงอาจจะดำรงชีวิตเช่นที่เคยทำกันมา<ref>Green, p. xvii.</ref>
 
== อ้างอิง ==
47,914

การแก้ไข