ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

 
=== สนามบินอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน===
ในปัจจุบันสนามบินอุตรดิตถ์ถูกปล่อยทิ้ง เคยมีสายการบินขอกิจการเพื่อไปสร้างสายการบิน เป็นบริษัทในเครือของดีแทค แต่บริษัทต่างๆ ต่างเห็นว่าหากมาทำธุรกิจที่อุตรดิตถจะมีแต่การขาดทุนจึงย้ายการลงทุนไปที่อื่นแทน และกระทรวงคมนาคมสมัยนั้นเห็นว่าอุตรดิตถ์ใรสนามบินใกล้เคียงถึง 2 แห่ง จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสนามบินขึ้นมาใหม่ ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กำลังปรับปรุงสนามบินอุตรดิตถ์ให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน
 
=== สนามบินอุตรดิตถ์===
ถึงแม้จะไม่มีสนามบินอุตรดิตถ์แล้ว แต่การขนส่งทางอากาศในปัจจบุนก็ใช้กรมทหารม้าที่2 กองพันทหารม้าที่7 ค่ายพิชัยดาบหักในการรับส่งสิ่งของภายในส่วนราชการและรับเสด็จพระบรมซงศ์ศานุวงศ์ที่เสด็จมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดมา
 
== อ้างอิง ==
1,719

การแก้ไข