ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย[[สุชาติ ธาดาธำรงเวช]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย[[พิชัย นริพทะพันธุ์]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย[[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน6 มิถุนายน 2553)
#นาย[[มั่น พัธโนทัยน์]] - (6 มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน)
 
== ดูเพิ่ม ==
242

การแก้ไข