ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''จักรวรรดิฝรั่งเศส'''มีอาณานิคมอยู่เกือบทั่วโลก จักรวรรดิฝรั่งเศสมีอาณานิคมส่วนมากอยู่ใน[[ทวีปอเมริกา]]และ[[ทวีปแอฟริกา|แอฟริกา]] และบางส่วนของ[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]] และ [[ทวีปโอเชียเนีย|โอเชียเนีย]] โดยรวมมีเนื้อที่ 12,898,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 8.6 ของโลก
 
== อาณาเขต ==