ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
| name =สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
| en_name =
| image =
| caption =
| address =
| abbr=
| type =องค์การมหาชน
| class =
| establish_date = [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
| budget =
| group = [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
| type_headman =
| headman =
| type_secretary =
| secretary =
| website =
| footnote =
}}
'''สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)''' เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] จัดตั้งขึ้นตาม[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เมื่อวันที่ [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]] และมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดมา<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019227.PDF</ref>
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]][[หมวดหมู่:องค์การมหาชน]]
[[หมวดหมู่:องค์การมหาชน]]
56,844

การแก้ไข