ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
 
ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ (varna) มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม คือ
 
# '''กษัตริย์''' (Kshatriyas) - บุคคลผู้อยู่ในชั้นการปกครอง บ้านเมือง
# '''ศูทร''' (Shudras) - บุคคลผู้อยู่ในชั้น แรงงาน
 
บุคคลทั้ง 4 วรรณะนี้หากมีการแต่งงานข้ามวรรณะกันแล้วลูกออกมาจะเป็น '''Dalit''' (ในประเทศไทย นิยมใช้คำมีวรรณะต่างกันเรียกว่า "จัณฑาล" (Chandala) หรืออธิศูทร (Adhisudra) หรือหริชน) ซึ่งผู้คนทั้งหลายจะพากันเกลียดชัง ไม่คบค้าสมาคมด้วยวรรณะสังกรและมีการแต่งงานประเภทต่างๆดังนี้
1.การแต่งงานโดยที่สามีภรรยาอยู่วรรณะเดียวกัน เมื่อมีลูก ลูกก็จะอยู่ในวรรณะเดียวกับพ่อแม่
 
2.การแต่งงานที่ดี คือสามีอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าภรรยา เมื่อมีลูก ลูกจะมีวรรณะดังนี้
2.1. สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะกษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะมูรธาวสิกตะ
2.2. สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะอัมพัษฐะ
2.3. สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะนิษาทะ
2.4. สามีวรรณะกษัตริย์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะ
2.5. สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะ
3.การแต่งงานที่เลว คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี เมื่อมีลูก ลูกจะอยู่ในวรรณะสังกร มีดังนี้
3.1. ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะกษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะสูตะ
3.2. ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะไวเทหถะ
3.3. ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะศูืทร จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล กลุ่มนี้จะถูกเหยียดหยามจากสังคม แตะต้องไม่ได้ แม้แต่เงา
3.4. ภรรยาวรรณะกษัตริย์ สามีวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะมาคระ
3.5. ภรรยาวรรณะกษัตริย์ สามีวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกษัตตฤ
3.6. ภรรยาวรรณะแพศย์ สามีวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะยาโยควะ
นอกจากนี้ยังมีวรรณะอื่นๆอีก3,000วรรณะเกิดจากการแต่งงานของลูกของสามีภรรยาในข้อ2.และ3.
และยังขึ้นกับการทำอาชีพของคนนั้นๆด้วย เช่น คนวรรณะพราหมณ์ ถ้าทำอาชีพแบบศูทร 7 ชั่วคน ก็จะเป็นวรรณะศูทร เป็นต้น
และวรรณะสังกรยกเว้นจัณฑาลก็สามารถเข้าสู่ 4 วรรณะแรกได้ เช่น ตระกูลพราหมณ์ชายที่แต่งงานกับหญิงวรรณะนิษาทะมาแล้ว7ชั่วคน ลูกที่เกิดมาในรุ่นต่อมาจะมีวรรณะพราหมณ์
== อ้างอิง ==
* [http://www.watyarn.net.nz/Four_Ashrams.htm วัดญานประทีป ประเทศนิวซีแลนด์]
* ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ โดยประภัสสร บุญประเสริฐ
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาฮินดู]]
[[หมวดหมู่:ชนชั้นทางสังคม]]
47

การแก้ไข