ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ภาควิชาภาพยนตร์'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
* สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ (Film Administration)
* สาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies)
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม