ผลต่างระหว่างรุ่นของ "IEEE 802.11b-1999"

(โรบอต เพิ่ม: id:802.11b)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''IEEE 802.11b''' [[มาตรฐาน]][[การสื่อสาร]]ระดับที่สอง (จากทั้งหมด 7 ระดับ) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง สื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดโดย[[สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]] (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. หรือ IEEE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่เป็น[[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]
 
6,528

การแก้ไข