ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

* นาย[[อาวุธ พลอยส่องแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* ดร.[[รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] ผู้อำนวยการ (2551-2552)
* นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] ผู้อำนวยการ (2553 - ปัจจุบัน)
* นาย[[ชวลิต สาลีผล]] กรรมการบริการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2553 - ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
54,916

การแก้ไข