ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเสริฐ มะหะหมัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ประเสริฐ มะหะหมัด''' เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อ [[พ.ศ. 2470]] สำเร็จการศึกษาทางศาสนาจากเมือง[[เมกกะห์]] [[ประเทศซาอุดิอาระเบีย]] เป็นอาจารย์สอน[[ศาสนาอิสลาม]]และเป็นเจ้าของโรงเรียนมิฟตาฮู้ลอูลูมิดดีนียะห์ และเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เมื่ออาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีการประชุมประธานกรรมการอิสลามทุกจังหวัดเพื่อเลือก[[จุฬาราชมนตรี]]คนใหม่ นายประเสริฐได้รับการเสนอชื่อและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อ [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2524]]
 
ในยุคของท่านมีการปรับปรุงการบริหารองค์กรอิสลามหลายอย่าง และผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม [[พ.ศ. 2540]] สำเร็จและได้สร้างสำนักงานจุฬาราชมนตรีเป็นการถาวร[[ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ]] ที่[[เขตหนองจอก]] กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักงานจุฬาราชมนตรี สำนักงาน[[คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย]] และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการศาสนาอิสลามอย่างเป็นการถาวรในสมัยของที่ท่านเป็นจุฬาราชมนตรี ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2540
== อ้างอิง ==
* เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 46 - 49
ผู้ใช้นิรนาม