ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางมารวิชัย"

ย้อนการแก้ไขของ Jessica cando (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham
(ย้อนการแก้ไขของ Jessica cando (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham)
* บ้างเรียกว่าปางผจญมาร, ปางมารสะดุ้ง (ภายหลังผิดเพี้ยนเป็นปางสะดุ้งมาร)
 
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ==
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-9-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] พระปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-9-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] พระปางมารวิชัย
== อ้างอิง ==
* สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]. '''[[ตำนานพุทธเจดีย์]]'''. ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513