ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

* [http://www.naresuanthai.com/ เว็บไซต์พระนเรศวร]
* [http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/06/K4442031/K4442031.html พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช] พระนิพนธ์ใน[[สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3-7-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87] พระนเรศวรทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบราชสมบัติ
40

การแก้ไข