ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ดร.สายสุรี จุติกุล''' ปรึกษาที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และยังเคยดำรงตำแหน่งอดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ.2534 – 2535 รัฐบาลของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] ในคณะรัฐมนตรีที่ 47 และคณะรัฐมนตรีที่ 49 ดร.สายสุรีเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ [[รองศาสตรจารย์ ดร.กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ นายกานต์ จุติกุล และ นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ประวัติการศึกษา==
* ปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]]
{{เรซูเม}}
* พ.ศ.2499 ปริญญาตรี ( Cum Laude )โท สาขาดนตรีและสาขาบริหารการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane,Indiana WashingtonUniversity [[สหรัฐอเมริกา]]
* พ.ศ.2505 ปริญญาโทเอก สาขาบริหารจิตวิทยาการศึกษาศึษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
* พ.ศ.2526 [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
* พ.ศ.2505 ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
* พ.ศ.2526 [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
 
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม