ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Saisuree chutikul.jpg‎
| imagesize =
| order = [[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] สมัยที่ 1
| primeminister = [[อานันท์ ปันยารชุน]]
| term_start = [[186 มิถุนายนมีนาคม]] [[พ.ศ. 25352534]]
| term_end = [[2322 กันยายนมีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
| predecessor = [[มีชัย วีระไวทยะ]]
| successor = [[เทอดพงษ์ใหม่ ไชยนันทน์ศิรินวกุล]]
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] สมัยที่ 2
| term_start2 = [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| term_end2 = [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| primeminister2 = [[อานันท์ ปันยารชุน]]
| predecessor2 = [[มีชัย วีระไวทยะ]]
| successor2 = [[เทอดพงษ์ ไชยนันทน์]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2477|3|2}}
| birth_place = {{ธง|ไทย}} [[ประเทศไทย]]
}}
 
'''ดร.สายสุรี จุติกุล''' ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และยังเคยดำรงตำแหน่งอดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ.2534 – 2535 ในรัฐบาลสมัยของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] ในคณะรัฐมนตรีที่ 47 และคณะรัฐมนตรีที่ 49 ดร.สายสุรีเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ [[รองศาสตรจารย์ ดร.กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ นายกานต์ จุติกุล และ นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ประวัติการศึกษา==
ผู้ใช้นิรนาม