ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไม่มีอ้างอิง +ตั้งแต่ล่างนี่ไปเป็นเรซูเมหมดเลยเนี่ย
(ไม่มีอ้างอิง +ตั้งแต่ล่างนี่ไปเป็นเรซูเมหมดเลยเนี่ย)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = ดร.สายสุรี จุติกุล
}}
 
'''ดร.สายสุรี จุติกุล''' ( Dr.Saisuree Chutikul ) อดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ.2534 – 2535 ในรัฐบาลสมัยของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] คณะรัฐมนตรีที่ 49 ดร.สายสุรีเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ [[รองศาสตรจารย์ ดร.กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ นายกานต์ จุติกุล และ นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ประวัติการศึกษา==
{{เรซูเม}}
* พ.ศ.2499 ปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]]
* พ.ศ.2505 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]