ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 2:
{{ใช้ปีคศ|width=240px}}
[[ไฟล์:Pm-map.png|thumb|240px|คอคอดปานามาเป็น “สะพานแผ่นดิน” ที่เกิดขึ้นเมื่อสามล้านปีที่แล้วที่ทำให้เกิด[[Great American Interchange|การแลกเปลี่ยนทางภูมิสัตวภาพระหว่างทวีปอเมริกา]]]]
'''สะพานแผ่นดิน''' ({{lang-en|Land bridge}}) ทาง[[biogeography|ชีวภูมิศาสตร์]]<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]</ref> หมายถึง[[คอคอด]]หรือแผ่นดินที่กว้างกว่าที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินสองแผ่นดินที่ตามปกติแล้วจะแยกจากกัน ที่ทำให้เกิดภาวะที่[[Terrestrial animal|สัตว์บก]]และ[[พืช]]สามารถทำการแลกเปลี่ยนเดินทางข้ามแลกเปลี่ยนไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนใหม่ได้ สะพานแผ่นดินอาจจะเกิดการ[[marine regression|การร่นถอยของทะเล]]เมื่อ[[sea level|ระดับน้ำทะเล]]แห้งเหือดลง ทำให้บริเวณ[[continental shelf|ไหล่ทวีป]]ที่เคยอยู่ใต้น้ำตื้นเขินขึ้น หรือเมื่อ[[plate tectonics|แผ่นเปลือกโลก]]เลื่อนตัวจนทำให้เกิดแผ่นดินใหม่ หรือเมื่อท้องทะเลสูงตัวขึ้นเพราะในกรณี[[Post-glacial rebound|แผ่นดินสูงคืนตัวหลังการละลายของธารน้ำแข็ง]] (Post-glacial rebound) หลังจาก[[ยุคน้ำแข็ง]]
 
== อ้างอิง ==
47,914

การแก้ไข