เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[ไฟล์:Estrangela.jpg|right|thumb|200px|เอกสารเขียนด้วย[[ภาษาซีเรียค]] ]]
 
=== 500 ปีก่อนพุทธศักราช ===
มีอักษรที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น ทั้งอักษรคานาอันไนต์ [[อักษรอราเมอิก]] [[อักษรอาระเบียใต้]]และ[[อักษรกีเอซ]]รุ่นแรกๆ ระหว่างช่วงนี้ มีการใช้[[อักษรยูการิติก]]ที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะในภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ ชาวฟินิเชียนนำ[[ภาษาคานาอันไนต์]]ไปใช้ทั้งเขตอาณานิคมในแถบ[[ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน]] ในขณะที่[[ภาษาฮีบรู]]กลายเป็นภาษาทางศาสนาของชาวยิว ในสมัย[[จักรวรรดิอัสซีเรีย]] [[ภาษาอราเมอิก]]เป็นภาษากลางในตะวันออกกลางในขณะที่ภาษาอัคคาเดีย ภาษาฮีบรู และอื่นๆกลายเป็นภาษาตายหรือใช้เป็นภาษาเขียนเท่านั้น ในขณะเดียวกันอักษรกีเอซเริ่มใช้บันทึกภาษากลุ่มเซมิติกใน[[เอธิโอเปีย]]ในช่วงนี้
 
=== พุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา===
[[Image:AndalusQuran.JPG|thumb|right|200px|Page from a 12th century [[Qur'an]] in [[Arabic language|Arabic]]]]
[[Image:AndalusQuran.JPG|thumb|right|200px|คัมภีร์[[อัลกุรอ่าน]]ภาษาอาหรับอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17]]
[[ภาษาซีเรียค]]ซึ่งเป็นลูกหลานของภาษาอราเมอิกใช้ใน[[เลอวานต์]]ตอนเหนือและเมโสโปเตเมีย กลายเป็นภาษาเขียนของชาวคริสต์ในพุทธศตวรรษที่ 8-10จนถึงยุคสมัยของ[[ศาสนาอิสลาม]]
 
ในยุคของศาสนาอิสลามราวพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษาอาหรับเข้ามาเป็นภาษากลางแทนที่ภาษาอราเมอิกและแพร่หลายไปถึง[[สเปน]]และ[[เอเชียกลาง]] กลายเป็นภาษาเขียนที่สำคัญในสมัยกาหลิบ และกลายเป็นภาษาสำคัญในตะวันออกกลางและอียิปต์ เมื่อ[[อาณาจักรนูเบีย]]ล่มสลาย ภาษาอาหรับได้แพร่หลายไปยังอียิปต์ภาคใต้จนถึง[[มอริตาเนีย]]
 
ภาษากลุ่มเซมิติกยังคงมีความหลากหลายในเอธิโอเปียและเอริเทรีย โดยได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มคูชิติกมาก ภาษาสำคัญในบริเวณนี้คือภาษาอัมหาริกและภาษาตริกรินยา จากการแพร่ขยายของเอธิโอเปียในสมัยราชวงศ์โซโลโมนิก ภาษาอัมหาริกได้แพร่หลายไปทั่วเอธิโอเปียและเข้าไปแทนที่ภาษากีเอซที่ปัจจุบันยังเป็นภาษาทางศาสนาของชาวคริสต์ในบริเวณนี้
 
== สถานะปัจจุบัน ==
ภาษาอาหรับมีผู้ใช้เป็นภาษาแม่เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่มอริตาเนียไปถึง[[โอมาน]]และจากอิรักไปถึง[[ซูดาน]] และยังใช้เป็นภาษาทางศาสนาของชาว[[มุสลิม]]ที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่ด้วย ภาษาอาหรับที่เป็นภาษาพูดมีหลากหลายสำเนียงแต่ที่เป็นภาษาเขียนมีแบบเดียว ภาษามอลตาซึ่งเป็นลูกหลานของภาษาอาหรับสำเนียงแอฟริกาเหนือเป็นภาษาเดียวที่เขียนด้วยอักษรโรมัน นอกจากภาษาอาหรับที่เป็นภาษาหลักในตะวันออกกลางแล้ว ยังพบภาษากลุ่มเซมิติกอื่นๆอีก ภาษาฮีบรูเป็นภาษาที่ตายไปเป็นเวลานานและใช้เป็นภาษาทางศาสนาของชาวยิวเท่านั้น กลายมาเป็นภาษาพูดอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 24 โดย[[ขบวนการไซออนนิสต์]]เป็นผู้ฟื้นฟูภาษานี้ขึ้นมาใหม่และกลายเป็นภาษาหลักของประเทศอิสราเอล
 
กลุ่มชนชาติส่วนน้อยขนาดเล็กหลายกลุ่มเช่น[[ชาวคริสต์อัสซีเรีย]]ยังคงใช้สำเนียงของภาษาอราเมอิกโดยเฉพาะ[[ภาษาอราเมอิกใหม่]]ที่มาจากภาษาซีเรียค ในเขตภูเขาของ[[อิรัก]]ภาคเหนือ [[ตุรกี]]ตะวันออก และ[[ซีเรีย]]ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ภาษาซีเรียคที่เป็นลูกหลานของภาษาอราเมอิกโบราณใช้เป็นภาษาทางศาสนาของชาวคริสต์ในซีเรียและอิรัก
 
ใน[[เยเมน]]และโอมานซึ่งอยู่ทางใต้ของ[[คาบสมุทรอาระเบีย]]ยังมีชนเผ่าพูด[[ภาษาอาระเบียใต้สมัยใหม่]]เช่นภาษามาห์รีและภาษาโซโกตรีซึ่งแตกต่างจากภาษาอาหรับที่ใช้พูดในบริเวณนั้นอย่างชัดเจน และอาจจะมาจากภาษาที่เขียนในจารึกอักษรอาระเบียใต้หรือลูกหลานของภาษาเหล่านั้น
 
ในเอธิโอเปียและเอริเทรีย มีผู้พูดภาษากลุ่มเซมิติกจำนวนหนึ่งคือภาษาอัมหาริกและภาษาตริกรินยาในเอธิโอเปีย และภาษาติเกรและภาษาตริกรินยาในเอริเทรีย ทั้งภาษาอัมหาริกและภาษาตริกรินยาเป็นภาษาราชการของเอธิโอเปียและเอริเทรีย ในขณะที่ภาษาติเกรมีผู้พูดในเอริเทรียเหนือและดินแดนต่ำตอนกลางรวมถึงภาคตะวันออกของซูดาน มีผู้พูดมากกว่า 1 ล้านคน มีผู้พูด[[ภาษากูเรก]]ในเขตภูเขาทางภาคใต้ตอนกลางของเอธิโอเปีย ภาษากีเอซยังคงเป็นภาษาทางศาสนาของชาวคริสต์ในเอธิโอเปียและเอริเทรีย
 
== ไวยากรณ์ ==