ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องทัวริง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: als:Turing-Maschine)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เครื่องจักรทัวริง''' (the {{lang-en|Turing machine}}) คือ[[เครื่องจักรนามธรรม]]ที่[[แอลัน ทัวริง]]ได้คิดค้นขึ้นใน ค.ศ. 1936 ([[พ.ศ. 2479]]) เพื่อการนิยาม[[อัลกอริทึม]]หรือ 'กระบวนการเชิงกล' อย่างชัดเจนแบบคณิตศาสตร์ เครื่องจักรทัวริงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา[[วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี]] โดยเฉพาะใน[[ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ]]และ[[ทฤษฎีการคำนวณ]] ข้อปัญหา (thesis) ที่ว่าโมเดลของเครื่องจักรทัวริงนั้นครอบคลุมกระบวนการเชิงกลทั้งหมด ในการคำนวณทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ[[ข้อปัญหาของเชิร์ช-ทัวริง]]
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เครื่องจักรทัวริง''' (the Turing machine) คือ[[เครื่องจักรนามธรรม]]ที่[[แอลัน ทัวริง]]ได้คิดค้นขึ้นใน ค.ศ. 1936 ([[พ.ศ. 2479]]) เพื่อการนิยาม[[อัลกอริทึม]]หรือ 'กระบวนการเชิงกล' อย่างชัดเจนแบบคณิตศาสตร์ เครื่องจักรทัวริงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา[[วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี]] โดยเฉพาะใน[[ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ]]และ[[ทฤษฎีการคำนวณ]] ข้อปัญหา (thesis) ที่ว่าโมเดลของเครื่องจักรทัวริงนั้นครอบคลุมกระบวนการเชิงกลทั้งหมด ในการคำนวณทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ[[ข้อปัญหาของเชิร์ช-ทัวริง]]
 
แนวคิดของเครื่องจักรทัวริงนั้นต้องการจะอธิบายการทำงานของคนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษที่เรียงต่อกันความยาวไม่จำกัด โดยที่กระดาษแผ่นหนึ่งจะสามารถเก็บสัญลักษณ์ได้หนึ่งตัวจากสัญลักษณ์ที่เป็นไปได้จำนวนจำกัด ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องจดจำสถานะหนึ่งจากสถานะที่เป็นไปได้ที่มีจำนวนจำกัด และขั้นตอนที่ระบุให้เขาทำงานนั้นจะอยู่ในลักษณะเช่น "ถ้าสถานะของคุณคือ 42 และสัญลักษณ์บนกระดาษที่คุณเห็นคือ '0', ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์นี้เป็น '1', จดจำว่าสถานะใหม่เป็น 17 และไปทำงานต่อกับกระดาษแผ่นถัดไป"
 
:''สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องจักรพิเศษในรูปแบบนี้ ที่สามารถทำงานของเครื่องจักรอื่น ๆ ในรูปแบบดังกล่าวได้ทั้งหมด นอกจากนี้เครื่องจักรนี้ยังสามารถใช้เป็นโมเดลสำหรับเครื่องจักรในแบบอื่น ๆ เครื่องจักรพิเศษนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรสากล
 
 
[[หมวดหมู่:วิทยาการคอมพิวเตอร์|คเรื่องจักรทัวริง]]
146,349

การแก้ไข