ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = http://www.khonkaenpoc.com/
}}
'''จังหวัดขอนแก่น''' เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ (ด้านประชากร) แห่งหนึ่งใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]ของประเทศไทย รองจากจังหวัด[[นครราชสีมา]]และ[[อุบลราชธานี]]ตามลำดับ ตั้งอยู่ในจุดที่[[ถนนมิตรภาพ]] (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] ([[ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก]]) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปเข้าภาคเหนือที่[[อำเภอหล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]] และเดินทางเข้าสู่[[ประเทศลาว]]ทั้งทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ[[จังหวัดเลย]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] และ[[จังหวัดอุดรธานี]] ทิศตะวันออกติดกับ[[จังหวัดมหาสารคาม]]และ[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ทิศใต้ติดกับ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]และ[[จังหวัดนครราชสีมา]] ทิศตะวันตกติดกับ[[จังหวัดชัยภูมิ]]และ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางราชการ การค้าการลงทุน การคมนาคม การศึกษา และการสาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
== การศึกษา ==
จังหวัดขอนแก่น มีสถาบันระดับอุดมศึกษา ดังนี้
# [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]] วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ใช้นิรนาม