ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)"

ย้อนการแก้ไขที่ 1509804 สร้างโดย 125.25.3.110 (พูดคุย)
(สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต �)
(ย้อนการแก้ไขที่ 1509804 สร้างโดย 125.25.3.110 (พูดคุย))
*พระองค์เจ้าหญิงเขียว
*[[พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน]]
*[[พระองค์เจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี]] (สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕)
*[[พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา]]
 
26

การแก้ไข