ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรซูเม}}
{{ช่วยดูหน่อย}}
'''จิตติพจน์ วิริยะโรจน์''' [[สมาชิกวุฒิสภา]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] [[พ.ศ. 2549]] และ [[พ.ศ. 2551]]
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551
สำเร็จการศึกษา:
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* MBA University of Texas at Austin
 
สำเร็จ== การศึกษา: ==
[http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 วุฒิสภา]
 
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=23 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา]
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* [[MBA]] [[University of Texas at Austin]]
 
== อ้างอิง ==
[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]
*[http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 วุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=23 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาไทย]]
{{โครง}}
5,644

การแก้ไข