ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินจันทรคติ"

* [http://www.thaistudy.chula.ac.th/its_pinitthai/phpPrint.php?qID=8 ปฏิทินไทยดั้งเดิม] โดย รศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.myhora.com/calendar.aspx ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2450-2584] โดย มายโหรา.คอม (www.myHora.com)
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม