ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม"

(แจ้งโครงอย่างรวดเร็ว)
==ประชากร==
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:auto; border:1px solid #999; border-right:2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background:#f3fff3;"
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em; margin-bottom:0.5em;"| ประชากรเทศบาลเมืองลพบุรีสมุทรสงคราม (รายปี)
! 2537 !! 2538 !! 2539 !! 2540 !! 2541 !! 2542 !! 2543 !! 2544 !! 2545 !! 2546 !! 2547 !! 2548 !! 2549 !! 2550 !! 2551 !! 2552 !!
|-
ผู้ใช้นิรนาม