ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังรุ่ยจง"

แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.)
{{แก้ภาษา}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| name = จักรพรรดิถังรุ่ยจง
18,837

การแก้ไข