ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

 
== สถานที่ตั้ง ==
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 45 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่
; สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร : [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
; สาขาเชียงใหม่ : ต.หนองป่าครั่ง [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อ.เมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
; สาขานครราชสีมา : เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.เมือง [[นครราชสีมา]]
; สาขาขอนแก่น : อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ศาลากลางหลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองขอนแก่น|อ.เมือง]] [[จังหวัดขอนแก่น|จ.ขอนแก่น]]
; สาขาภูเก็ต : อาคารศูนย์บริการวิชาการ [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] สะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ [[อำเภอเมืองภูเก็ต|อ.เมือง]] [[จังหวัดภูเก็ต|จ.ภูเก็ต]]
ผู้ใช้นิรนาม