ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ภาควิชาภาพยนตร์'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิการวิชาการผลิตภาพยนตร์
* สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์
* สาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา
ผู้ใช้นิรนาม