ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2499]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย]]
54,146

การแก้ไข