ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าชุงมก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ครองราชย์ปีค.ศ.1344-1348 เทียบเป็นพ.ศ. 1887-1891 พระองค์เป็นพระโอรสของ[[พระเจ้าชุงฮเย]] กับเจ้าหญิงแห่งมองโกล ช่วงก่อนครองราชย์ กษัตริย์มองโกลแห่ง[[ราชวงศ์หยวน]]ของ[[จีน]]ได้เรียกพระองค์เข้าไปไต่ถามคำถามสำคัญคือ เจ้าจะเอาอย่างพ่อหรือแม่ของเจ้าดี คำตอบของพระเจ้าชุงมอกก็คือ เอาอย่างแม่ และคำตอบสำคัญน้นทำให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]]นับแต่นั้น เหตุผลก็คือจีนต้องการให้ความผูกพันแบบ[[มองโกล]]ครอบงำหรือเป็นแบบอย่างให้[[ราชวงศ์โครยอ]]มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 
 
 
== พระราชวงศ์ ==
*พระราชบิดา [[พระเจ้าชุงฮเย]] (충혜왕)
*พระราชมารดา พระมเหสีดองนยอง (เจ้าหญิงแห่งมอลโกล)
 
'''พระชายา'''
*พระมเหสี ไม่ทราบพระนาม (เจ้าหญิงแห่งมองโกล)
 
'''พระราชโอรส'''
*[[พระเจ้าชุงจอน]] (충정왕)
 
 
 
 
 
 
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{กล่องสืบราชสมบัติ |
ก่อนหน้า= [[พระเจ้าชุงฮเย|พระเจ้าชุงฮเย]] |
ตำแหน่ง=[[กษัตริย์ิแห่งโครยอ]]|
ราชวงศ์=ราชวงศ์โครยอ|
ผู้ใช้นิรนาม