ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

* [[มหาปรมาภรณ์มงกุฏไทย]]
* [[เหรียญชัยสมรภูมิ]]
* [[เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษอันเป็นสิริยิ่ง "รามกีรติ"]]
* [[เหรียญลูกเสือสดุดี]]
* [[เหรียญกาชาด ชั้นที่ 1]]
{{เกิดปี|2470}}{{ตายปี|2545}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย}}
{{รองนายกรัฐมนตรีของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม}}
 
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:ชาวอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รองนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]