ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเอกปฏิลักษณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "แอนตี้" → "แอนตี" ด้วยสจห.)
ในงานประพันธ์ คำว่า '''ตัวเอกปฏิลักษณ์'''<ref>http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999489.html</ref> หรือ '''แอนตีฮีโร''' ({{lang-en|antihero}}) มีความหมายถึง ตัวละครตัวเอกที่อย่างน้อย ขาดคุณสมบัติของผู้กล้าอย่างชัดเจน ที่อาจเคยเกี่ยวข้องกับด้านชั่วร้ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนกับลักษณะบุคคลที่เป็นตัวอย่าง และในบางกรณีมีความขัดแย้งกัน คำ ๆ นี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1714<ref>''Merriam-Webster's Collegiate Dictionary'', Tenth Edition, 1994, p. 51, and [http://www.merriam-webster.com/dictionary/antihero Merriam-Webster Online]</ref> ถึงแม้จะมีบทวิจารณ์วรรณกรรมว่า มีคำอุปมาอุปไมยในวรรณกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม<ref>Specifically, [[Don Quixote]] in 1605: [http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_A.html#antihero_anchor Carson Newman College Literary Terms] and [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27600/antihero Encyclopedia Britannica]</ref>
 
== ในวัฒนธรรมสมัยนิยม ==