เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[กองทัพอากาศสวิส]]: กำลังจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่มาทดแทน
;{{THA}}
* [[กองทัพอากาศไทย]]: F-5A/B/E จะถูกปลดประจำการในปี 2553 และทดแทนด้วย [[JAS-39 Gripen|ยาส 39]] โดย F-5T Tigris ยังประจำการต่อไป.
;{{TUN}}
;{{TUR}}
ผู้ใช้นิรนาม